SJP
SŁOWNIK SJP

sąd

dopuszczalne w grach

sąd

1. organ wymiaru sprawiedliwości;
2. zespół ludzi sądzących; sędziowie;
3. budynek, gdzie odbywają się rozprawy sądowe;
4. rozprawa sądowa; proces;
5. opinia w jakiejś sprawie; ocena, pogląd

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

djkoalar # 2006-02-06

Chyba przecinek po 3. budynek

playboys # 2009-06-27

To przecież sam możesz dodać ;).

~gosc # 2014-08-04

Sąd - 1. organ wymiaru sprawiedliwości; . Taka definicja to kłamstwo, bo przeczy temu ustawodawstwo.
Po pierwsze, jeżeli przeszukacie wszystkie kodeksy to oprócz konstytucji nie znajdziecie tam wyrazu „sprawiedliwość”,
a więc sądy nie mają obowiązku mierzyć sprawiedliwie.
Po drugie, w kodeksie karnym mamy zapis „ Art. 53. [Wymiar kary] § 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.” Co ten zapis ma wspólnego ze sprawiedliwością? Własne uznanie a sprawiedliwość. Granice kary określa ustawa. No dobrze, ale czy
ustawa jest sprawiedliwa? Czy karanie mające na celu zastraszenie obywateli jest sprawiedliwe. Czy karanie za niepopełnione czyny, tzn. za nie wyrządzenie nikomu szkody , takie karanie zapobiegawcze ,na wypadek ich popełnienia
jest sprawiedliwe? A surowe prawo to jest prawo sprawiedliwe w odróżnieniu od normalnego prawa. Gdyby sędziowie
wydawali wyroki sprawiedliwe, to gwałcili by te wszystkie ustawy , dlatego sędziowie nie mają obowiązku mierzyć
sprawiedliwie, ale według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Aby było uczciwie jak najszybciej
zmieńcie definicję sądu, albo całe to niesprawiedliwe prawo.

~gosc # 2015-12-28

O czym ty Gościu powyższy piszesz? "sędziowie nie mają obowiązku mierzyć sprawiedliwie" co to za w wyraz "mierzyć"? chyba miało być "wymierzać" lecz stosujesz Gościu własne słownictwo.
Gdzie widzisz "zastraszanie obywateli"?
Jedną z funkcji kary jest odstraszenie od popełnienia przestępstw skoro definicją przestępstwa jest "czyn zabroniony pod groźbą kary". Odpowiedzialność trzeba indywidualizować stąd jeśli ustawa określa minimum i maksimum (np. od 2 do 5 lat pozbawienia wolności) sędzia ma zapewnioną swobodę orzeczenia wymiaru kary w tych granicach, to oznaczają słowa "według uznania". Łagodniej powinien traktować sprawców działających z nędzy czy w obronie koniecznej, surowiej recydywistów i przestępców zawodowych. art. 53 mówi dalej "Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego" co należało zacytować.
"Czy ustawa jest sprawiedliwa?" Ustawy można zmieniać w trybie w konstytucji przewidzianym.
Zapytujesz "Czy karanie za niepopełnione czyny, tzn. za nie wyrządzenie nikomu szkody, takie karanie zapobiegawcze, na wypadek ich popełnienia jest sprawiedliwe?" a gdzie tak jest? W którym artykule kodeks tak mówi?
Jakie wyroki i prawo twym zdaniem będą sprawiedliwe? Surowe? Jak surowe? Rozstrzelanie za przechodzenie na czerwonym świetle? W trybie doraźnym, jak to robi Sędzia Dredd?