SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

sąd

dopuszczalne w grach (i)

sąd

1. organ wymiaru sprawiedliwości;
2. zespół ludzi sądzących; sędziowie;
3. budynek, gdzie odbywają się rozprawy sądowe;
4. rozprawa sądowa; proces;
5. opinia w jakiejś sprawie; ocena, pogląd

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

djkoalar # 2006-02-06

Chyba przecinek po 3. budynek

playboys # 2009-06-27

To przecież sam możesz dodać ;).

~gosc # 2014-08-04

Sąd - 1. organ wymiaru sprawiedliwości; . Taka definicja to kłamstwo, bo przeczy temu ustawodawstwo.
Po pierwsze, jeżeli przeszukacie wszystkie kodeksy to oprócz konstytucji nie znajdziecie tam wyrazu „sprawiedliwość”,
a więc sądy nie mają obowiązku mierzyć sprawiedliwie.
Po drugie, w kodeksie karnym mamy zapis „ Art. 53. [Wymiar kary] § 1. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.” Co ten zapis ma wspólnego ze sprawiedliwością? Własne uznanie a sprawiedliwość. Granice kary określa ustawa. No dobrze, ale czy
ustawa jest sprawiedliwa? Czy karanie mające na celu zastraszenie obywateli jest sprawiedliwe. Czy karanie za niepopełnione czyny, tzn. za nie wyrządzenie nikomu szkody , takie karanie zapobiegawcze ,na wypadek ich popełnienia
jest sprawiedliwe? A surowe prawo to jest prawo sprawiedliwe w odróżnieniu od normalnego prawa. Gdyby sędziowie
wydawali wyroki sprawiedliwe, to gwałcili by te wszystkie ustawy , dlatego sędziowie nie mają obowiązku mierzyć
sprawiedliwie, ale według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Aby było uczciwie jak najszybciej
zmieńcie definicję sądu, albo całe to niesprawiedliwe prawo.

~gosc # 2015-12-28

O czym ty Gościu powyższy piszesz? "sędziowie nie mają obowiązku mierzyć sprawiedliwie" co to za w wyraz "mierzyć"? chyba miało być "wymierzać" lecz stosujesz Gościu własne słownictwo.
Gdzie widzisz "zastraszanie obywateli"?
Jedną z funkcji kary jest odstraszenie od popełnienia przestępstw skoro definicją przestępstwa jest "czyn zabroniony pod groźbą kary". Odpowiedzialność trzeba indywidualizować stąd jeśli ustawa określa minimum i maksimum (np. od 2 do 5 lat pozbawienia wolności) sędzia ma zapewnioną swobodę orzeczenia wymiaru kary w tych granicach, to oznaczają słowa "według uznania". Łagodniej powinien traktować sprawców działających z nędzy czy w obronie koniecznej, surowiej recydywistów i przestępców zawodowych. art. 53 mówi dalej "Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego" co należało zacytować.
"Czy ustawa jest sprawiedliwa?" Ustawy można zmieniać w trybie w konstytucji przewidzianym.
Zapytujesz "Czy karanie za niepopełnione czyny, tzn. za nie wyrządzenie nikomu szkody, takie karanie zapobiegawcze, na wypadek ich popełnienia jest sprawiedliwe?" a gdzie tak jest? W którym artykule kodeks tak mówi?
Jakie wyroki i prawo twym zdaniem będą sprawiedliwe? Surowe? Jak surowe? Rozstrzelanie za przechodzenie na czerwonym świetle? W trybie doraźnym, jak to robi Sędzia Dredd?

mirnal # 2018-11-14

Sąd Najwyższy

Nazwa sądu w Pakistanie
Szanowna Poradnio,
prasa donosiła niedawno o wyroku Pakistańskiego Sądu Najwyższego. Moje pytanie dotyczy pisowni przymiotnika pakistański małą literą. Zgodnie z zasadą „Małą literą piszemy przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów ...“ – przymiotnik ów powinien być pisany małą literą. Czy pisownia wielką literą jest poprawna, ponieważ chodzi o sąd o zasięgu krajowym? I czy zatem w przypadku sądów niższych szczebli przymiotnik napiszemy z małej litery, ponieważ jest ich wiele?
Paweł

Dla pisowni przymiotnika w nazwie sądu nie jest istotne to, jakiego szczebla jest to sąd. Wielką literą zapisujemy jedynie pełną, oficjalną nazwę instytucji – jeśli przymiotnik wchodzi w jej skład, to on także jest zapisywany majuskułą. W wyrażeniu Polska Akademia Nauk mamy przymiotnik polski pisany wielką literą, bo tworzy on nazwę instytucji. Natomiast w wyrażeniu polski Sąd Najwyższy przymiotnik utworzony od nazwy naszego państwa zapisujemy od małej litery, bo nie wchodzi on w skład nazwy.
Nie wiem, jak się nazywa sąd najwyższej instancji w Pakistanie – jeśli przymiotnik pakistański wchodzi w jej skład, to wówczas jego zapis od wielkiej litery jest poprawny.
- Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
************
Witam
Co do "Pakistańskiego Sądu Najwyższego"
uważam, że - jeśli nie jest to nazwa oficjalna albo nie znamy oficjalnej nazwy lub nie przywiązujemy uwagi do dokładności -
powinniśmy pisać wszystko od małych liter - "pakistańskiego sądu najwyższego", podobnie "zairskie linie lotnicze" albo "nowozelandzkie koleje państwowe" i "indonezyjskie ministerstwo rolnictwa".

Pozdrawiam
Mirosław Naleziński

kod 75577557

~gosc # 2021-11-16

"Nie oczekujcie na sąd ostateczny. On odbywa się co dzień. (Camus)"