SJP
SŁOWNIK SJP

X

salat

dopuszczalne w grach (i)

salat

obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie; namaz


KOMENTARZE:

~gosc # 2003-03-19

Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują: 1) szahada (wyznanie wiary), 2) salat (modlitwa), 3) zaka (jałmużna), 4) saum (post), 5) hadżdż (pielgrzymka do Mekki). Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu.