SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

sanatorium

dopuszczalne w grach (i)

sanatorium

zakład lecznictwa zamkniętego, położony najczęściej w miejscowości uzdrowiskowej, przeznaczony dla rekonwalescentów oraz przewlekle chorych, wymagających rehabilitacji lub utrwalenia wyników leczenia szpitalnego


KOMENTARZE

~gosc # 2023-05-22

W mowie potocznej sanatorium występuje również jako żartobliwe określenie pobytu w więzieniu.