SJP
SŁOWNIK SJP

X

saprob

dopuszczalne w grach (i)

saprob

organizm cudzożywny (roślinny i zwierzęcy) żyjący głównie wśród rozkładających się szczątków organicznych, np. w ściółce leśnej, glebie i mule; saprobiont


KOMENTARZE:

(brak)