SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

saum

dopuszczalne w grach (i)

saum

ścisły post od świtu do nocy obowiązujący u muzułmanów


KOMENTARZE

~gosc # 2003-03-19

Każdego muzułmanina, czyli wyznawcę islamu obowiązują: 1) szahada (wyznanie wiary), 2) salat (modlitwa), 3) zaka (jałmużna), 4) saum (post), 5) hadżdż (pielgrzymka do Mekki). Obowiązki te nazywają się w teologii muzułmańskiej pięcioma filarami islamu.