SJP
SŁOWNIK SJP

X

sceny

dopuszczalne w grach (i)

scena

1. miejsce gry aktorów w teatrze, oddzielone od widowni kurtyną;
2. część utworu dramatycznego;
3. teatr, działalność teatralna;
4. potocznie: awantura, ostra wymiana zdań


KOMENTARZE:

(brak)