SJP
SŁOWNIK SJP

X

senior patrol

niedopuszczalne w grach (i)

senior patrol

grupa seniorów czuwająca nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na danym terenie


KOMENTARZE:

(brak)