SJP
SŁOWNIK SJP

X

sfera

dopuszczalne w grach (i)

sfera

1. zbiór punktów w przestrzeni oddalonych od danego punktu dokładnie o zadaną odległość
2. zbiór o określonym statusie, np. wyższe sfery (status społeczny), sfera uczuć (zakres emocjonalny)


KOMENTARZE:

zniewalajaca # 2003-05-22

dlaczego brak odmiany: sferowy, sferowa, sferowe, sferowej....?

mankowna # 2010-03-10

bo nie ma czegoś takiego

impierator # 2012-03-28

Zawsze istnieje przymiotnik od rzeczownika, tylko nie zawsze występuje w słowniku, ze względu na rzadkie stosowanie. Już jest sferowy.

~gosc # 2015-06-05

sfera-domena, dziedzina; powierzchnia kuli

~gosc # 2015-06-05

Sfera wpływów/doznań/liturgiczna/oddziaływania/wzajemnych oskarżeń.