SJP
SŁOWNIK SJP

X

sine qua non

niedopuszczalne w grach (i)

sine qua non

bez którego nie mogłoby być


KOMENTARZE:

~gosc # 2019-10-31

warunek, który musi być spełniony, aby mogło zajść jakieś zdarzenie