SJP
SŁOWNIK SJP

X

skrypt

dopuszczalne w grach (i)

skrypt

1. zbiór wykładów, opracowań z jakiejś dziedziny służący studentom za podręcznik;
2. w informatyce: zapis zawierający skompresowane instrukcje dotyczące pewnych działań komputera;
3. dawniej: pismo urzędowe;
4. w prawie: dokument wystawiony przez dłużnika, stwierdzający zaciągnięcie długu i zobowiązanie do jego zwrotu


KOMENTARZE:

~gosc # 2011-09-13

W psychologii termin ten oznacza również swoisty "program", "wizję", "plan" ludzkiego postępowania. Podczas gdy tzw. schemat poznawczy jest ową "ramą" definiującą przeżyte doświadczenie, wespół tworzą scenariusze działania.

by NDL -> nie chciało mi się rejestrować.

~gosc # 2012-09-13

NDL dzięki za ten komenatarz, tej własnie wiaodmości szukałam.

~gosc # 2015-05-30

Dzięki za to, ponieważ brat tego szukał.