SJP
SŁOWNIK SJP

X

skumowany

niedopuszczalne w grach (i)

skumowany

dawniej: taki, który stał się kumem, kumotrem osoby, z którą wspólnie trzymało się dziecko do chrztu; skumotrzony


KOMENTARZE:

(brak)