SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

opcje   dopuszczalne w grach   ^op

op- op. opa opc opd ope opę opi opl opł opo opó opp opr ops opt opu opy opz

hasło ↓dop.aktualizacjazna.
operacjonalizmtak2007-11-07nie
operacjonistatak2011-07-13nie
operacjonistycznytak2007-01-02tak
operacjonizmtak2007-11-07tak
operacyjkanie2017-10-23tak
operacyjno-rozpoznawczynie2014-06-07tak
operacyjno-szkoleniowynie2006-09-22tak
operacyjnośćtak2012-06-29tak
operacyjnytak2006-05-04tak
Operacznie2007-11-07tak
operandtak2007-11-07tak
operattak2007-11-07tak
operation researchnie2022-04-22nie
operatortak2012-03-21tak
operatortak2012-03-21tak
operatorkatak2006-05-04tak
operatorniatak2012-04-04tak
operatorowytak2011-07-13nie
operatorskitak2017-05-15nie
operatorskośćtak2017-08-21tak
operatywkatak2006-05-04tak
operatywniejtak2010-12-22tak
operatywniejszytak2006-11-09tak
operatywno-śledczynie2006-09-22tak
operatywnośćtak2006-05-04tak
operatywnytak2006-05-04tak
opere citatonie2012-03-21tak
operetkatak2006-05-04tak
operetkowośćtak2006-05-04nie
operetkowytak2006-05-04tak
operkatak2011-09-15tak
operlaćtak2006-05-04tak
operlićtak2017-05-19nie
operomantak2007-11-07tak
operomankatak2006-05-04tak
operontak2012-03-21tak
operowaćtak2012-03-28nie
operowaćtak2013-04-13tak
operowalnytak2023-03-13tak
operowośćtak2004-11-29nie
operowytak2006-05-04tak
operzystanie2016-11-30tak
opęczniałytak2004-11-29tak
opęczniećtak2019-12-19tak
opędzaćtak2006-05-04nie
opędzićtak2006-05-04tak
opędzlowaćtak2006-05-04tak
opędzlowywaćtak2006-05-04tak
opękarkatak2007-01-20nie
opętaćtak2006-05-04tak
opętanatak2010-05-30tak
opętanietak2012-03-21tak
opętaniectak2007-11-06tak
opętanytak2012-03-21tak
opętanytak2017-06-05tak
opętańczytak2006-05-04nie
opętniktak2012-03-21tak
opętywaćtak2006-05-04nie
opiankowaćnie2023-03-06tak
opiattak2011-07-13tak
opiatowiecnie2023-03-08tak
opiatowytak2007-01-20nie
opiąćtak2006-05-04tak
opićtak2012-03-28tak
opiectak2006-05-04tak
opieczętowaćtak2006-05-04nie
opieczętowywaćtak2007-01-20nie
opiekatak2006-05-04tak
opiekacztak2007-11-07tak
opiekaćtak2006-05-04nie
opiekłytak2017-03-03tak
opiekowaćtak2006-05-04nie
opiekuntak2012-03-28tak
opiekunkatak2006-05-04tak
opiekuńczo-wychowawczynie2011-01-03tak
opiekuńczośćtak2011-08-14nie
opiekuńczytak2006-05-04nie
Opielanie2008-03-27tak
opielacztak2007-11-07tak
opielaćtak2006-05-04nie
Opielankanie2006-12-22tak
opielićtak2006-05-04tak
opieniektak2007-11-06tak
opieńkatak2006-05-04tak
opieńkowytak2019-12-28tak
Opieńskinie2018-06-17nie
opieprztak2012-03-21tak
opieprzaćtak2006-05-04tak
opieprzyćtak2012-03-28tak
opieraćtak2006-05-04tak
opierdaltak2017-04-16tak
opierdalaćtak2006-05-04tak
opierdoltak2012-03-28tak
opierdolićtak2006-05-04tak
opierdzieltak2017-03-03tak
opierdzielaćtak2014-07-08tak
opierdzielićtak2011-08-14tak
opierniczaćtak2006-05-04nie
opierniczyćtak2006-05-04tak
opierścieniaćtak2006-05-04nie

następne >

1 2 3 4 5 6 7 8

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż