SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

opcje   dopuszczalne w grach   ndpl i inne   ^zes

hasło ↓dop.aktualizacjazna.
zestrajaćtak2006-06-18nie
zestresowaćtak2006-10-31nie
zestresowanytak2016-07-03nie
zestroićtak2006-06-18nie
zestrojowytak2006-06-18tak
zestrójtak2007-11-06tak
zestrugaćtak2007-06-07nie
zestrugiwaćtak2006-06-18nie
zestrukturyzowaćtak2017-11-01tak
zestrupićtak2017-09-19tak
zestrużynatak2005-12-11nie
zestrużynytak2006-06-18nie
zestryfikowaćtak2007-11-05tak
zestrzałtak2007-11-07tak
zestrzelaćtak2014-06-20nie
zestrzelenietak2006-06-18nie
zestrzelićtak2006-06-18nie
zestrzeliwaćtak2006-06-18nie
zestrzępićtak2019-01-18tak
zestrzyctak2006-06-18tak
zestrzygaćtak2006-06-18nie
zestrzyżynytak2005-12-11nie
zestyczniatak2007-10-05tak
zestygaćtak2017-11-01tak
zestygłytak2017-07-16tak
zestygnąćtak2022-03-10tak
zestygniętytak2017-07-16tak
zestyktak2007-11-07tak
zestykowytak2019-12-28tak
zestyropianizowaćtak2021-12-20tak
zesumowaćtak2007-03-06nie
zesumowywaćtak2017-09-19tak
zesunąćtak2006-06-18nie
zesuszaćnie2017-11-01tak
zesuszyćtak2023-03-01tak
zesuszyćnie2019-01-18tak
zesuwaćtak2006-06-18nie
zeswataćtak2006-10-31tak
zeswojszczyćtak2006-06-18nie
zesypaćtak2006-06-18nie
zesypywaćtak2012-04-13nie
zesz.nie2010-06-09tak
zeszczaćtak2017-10-30tak
zeszczanytak2017-07-15tak
zeszczuplałytak2006-11-24nie
zeszczuplećtak2017-07-02nie
zeszczywaćtak2017-07-16tak
zeszkapiałytak2012-04-09nie
zeszkapiećtak2012-04-13nie
zeszkaradzićtak2006-06-18nie
zeszklićtak2006-10-31nie
zeszkliwiaćtak2017-11-01tak
zeszkliwićtak2004-12-21tak
zeszkliwienietak2006-06-18nie
zeszlachetniałytak2006-11-24nie
zeszlachetniećtak2006-11-24nie
zeszlifowaćtak2006-06-18nie
zeszlifowywaćtak2006-06-18nie
zeszłodniowynie2011-07-09nie
zeszłomiesięcznytak2012-04-14tak
zeszłoniedzielnytak2006-06-18tak
zeszłorocznytak2006-06-18tak
zeszłosezonowytak2005-12-11tak
zeszłotygodniowytak2006-06-18tak
zeszłowiecznośćtak2005-12-11tak
zeszłowiecznytak2006-06-18tak
zeszłytak2006-06-18tak
zeszmacaćtak2007-03-06nie
zeszmaciałytak2007-03-06nie
zeszmacićtak2012-04-14nie
zeszmaciećtak2017-07-02nie
zeszmelcowaćtak2012-04-14nie
zeszmelcowywaćtak2017-09-19tak
zesznurowaćtak2012-04-14tak
zesznurowywaćtak2017-09-19tak
zeszpakowaciałytak2006-11-24nie
zeszpakowaciećtak2017-07-02nie
zeszpecaćtak2014-06-27nie
zeszpecenietak2006-06-18nie
zeszpecićtak2006-06-18nie
zeszpetniałytak2006-11-24nie
zeszpetniećtak2006-11-24nie
zesztukowaćtak2006-06-18nie
zesztywniaćnie2023-03-05tak
zesztywniałytak2006-11-24nie
zesztywnićnie2019-10-01tak
zesztywniećtak2006-11-24nie
zeszyciktak2020-06-01tak
zeszyćtak2012-04-14tak
zeszyttak2007-11-07tak
zeszytowytak2006-06-18tak
zeszywaćtak2006-06-18nie

1 2

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p q r s ś t u v w x y z ź ż