SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE analekta Wl


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-15 tevex

zbiór fragmentów dzieł lub całych dzieł, przeznaczony do celów dydaktycznych lub naukowych; wypisy

# 2007-12-28 speedpocisk

zbiór fragmentów z dzieł