SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

analekta

dopuszczalne w grach (i)

analekta

zbiór fragmentów dzieł lub całych dzieł, przeznaczony do celów dydaktycznych lub naukowych; wypisy


KOMENTARZE

partycja77 # 2006-05-12

analekta
wybór fragmentów lub całych dzieł jednego lub kilku autorów zaopatrzony w noty źródłowe, przeznaczony do celów dydaktyczno-naukowych