SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE warwa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-08-21 misiu_w_kapeluszu

dwudzielna warstewka osadów odłożona w ciągu roku w jeziorach polodowcowych

# 2003-09-06 martwicam0zgu

dwudzielna warstewka osadów odłożona w ciągu roku w jeziorch polodowcowych

# 2003-09-04 ace

Iły osadzające sią w okresie lodowcowym w jeziorach zastoiskowych