SJP
SŁOWNIK SJP

X

warwa

dopuszczalne w grach (i)

warwa

dwudzielna warstewka osadów odłożona w ciągu roku w jeziorach polodowcowych


KOMENTARZE:

~gosc # 2017-02-28

warwa, ił wstęgowy, ił warwowy – „geol. warstwa osadu powstałego w jeziorze zastoiskowym na przedpolu lądolodu, składająca się z 2 lamin: jaśniejszej laminy mułowej powstałej latem i ciemniejszej laminy ilastej powstałej zimą” (na podstawie: encyklopedia.pwn.pl)

~gosc # 2017-02-28

ciemno-jasny osad ilasty