SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dagoba MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-11 koalar

typ sakralnej budowli buddyjskiej pełniącej funkcję relikwiarza, budowanej z cegły i ubitej ziemi

# 2005-11-06 aztech

typ sakralnej budowli buddyjskiej z cegły i ubitej ziemi pełniąca funkcję relikwiarza