SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

dagoba

dopuszczalne w grach (i)

dagoba

typ sakralnej budowli buddyjskiej pełniącej funkcję relikwiarza, budowanej z cegły i ubitej ziemi


KOMENTARZE

pasika # 2003-03-04

DAGOBA [syngaleskie < sanskr.], typ budowli kultowej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego, występujący na Cejlonie; odpowiednik ind. stupy; gł. z cegły, niekiedy olbrzymich rozmiarów, o różnych kształtach czaszy (anda), z przylegającymi niszami ołtarzowymi (wahalkada) o bogatej rzeźbie, zwieńczenie (harmika) w formie iglicy
z pwn

karmazynali # 2008-07-14

Odpowiednik indyjskiej stupy.