SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dominant NOTs

# 2012-08-04 tevex

1. w ekologii: gatunek roślin lub zwierząt, który znacznie przewyższa liczebnie inne gatunki w pewnym zespole roślinnym lub zwierzęcym;
2. w etologii: osobnik zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii stada