SJP
SŁOWNIK SJP

X

dominant

dopuszczalne w grach (i)

dominant

1. w ekologii: gatunek roślin lub zwierząt, który znacznie przewyższa liczebnie inne gatunki w pewnym zespole roślinnym lub zwierzęcym;
2. w etologii: osobnik zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii stada

Hasło ze słownika wyrazów obcych

-

dominant

dopuszczalne w grach (i)

dominant

osoba mająca zdecydowaną przewagę pod określonymi względami nad innymi

-

dominant

dopuszczalne w grach (i)

dominanta

muz., trójdźwięk zbudowany od piątego stopnia gamy; w statystyce: (wartość modalna, moda) jest wariantem cechy, który najczęściej występuje w badanej zbiorowości statystycznej


KOMENTARZE:

(brak)