SJP
SŁOWNIK SJP

X

dominanta

dopuszczalne w grach (i)

dominanta

1. zasadnicza cecha czegoś, element dominujący;
2. w statystyce: wartość cechy występującej najczęściej w badanej zbiorowości statystycznej;
3. piąty dźwięk gamy, na którym budowany jest akord;
4. najdłużej utrzymujący się dźwięk, na którym recytowany jest tekst psalmu

-

dominanta

dopuszczalne w grach (i)

dominant

1. w ekologii: gatunek roślin lub zwierząt, który znacznie przewyższa liczebnie inne gatunki w pewnym zespole roślinnym lub zwierzęcym;
2. w etologii: osobnik zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii stada

Hasło ze słownika wyrazów obcych

-

dominanta

dopuszczalne w grach (i)

dominant

osoba mająca zdecydowaną przewagę pod określonymi względami nad innymi


KOMENTARZE:

~gosc # 2020-10-11

Dlaczego nie ma "dominanta" w znaczeniu wyróżniający się punkt w krajobrazie. Np. cyt : "Kościół katedralny oraz renesansowy zamek stanowią dominantę nie tylko samego wzgórza ale królują nad całym starym miastem".