SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE idem


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-04-15 meg

określenie używane zwykle w przypisach oznaczające tę samą pozycje biograficzną lub tego samego autora; tamże, ten sam, to samo