SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gmina MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-27 mick_and_mick

1. najniższa jednostka podziału terytorialnego kraju, dysponująca własnym budżetem, realizująca zadania lokalne;
2. urząd gminny;
3. związek, zrzeszenie społeczne, religijne