SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

gmina

dopuszczalne w grach (i)

gmina

1. najniższa jednostka podziału terytorialnego kraju, dysponująca własnym budżetem, realizująca zadania lokalne;
2. urząd gminny;
3. związek, zrzeszenie społeczne, religijne


KOMENTARZE

(brak)