SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE actio


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-15 djkoalar

[czytaj: aktio] w prawie rzymskim: środek procesowy przysługujący osobie pokrzywdzonej, której uprawnienia zostały naruszone

# 2005-06-23 micking

charakterystyczny dla prawa rzymskiego środek procesowy przysługujący osobie pokrzywdzonej, której uprawnienia zostały w jakikolwiek sposób naruszone

# 2005-06-12 meg

w prawie rzymskim: środek procesowy przysługujący osobie pokrzywdzonej, której uprawnienia zostały naruszone