SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

actio

dopuszczalne w grach (i)

actio

[czytaj: aktio] w prawie rzymskim: środek procesowy przysługujący osobie pokrzywdzonej, której uprawnienia zostały naruszone


KOMENTARZE

garson # 2003-09-15

w prawie rzym. środek procesowy przysługujący tej osobie, której uprawnienie naruszyła bezprawnie inna osoba - powództwo, skarga (Encyklopedia PWN)

koalar # 2005-06-12

http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html?qs=actio&tr=pol-obc&ch=1&x=24&y=12