SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, ort NQTs

# 2006-07-24 tevex

poziome wyrobisko w nachylonym pokładzie łączące jego strop ze spągiem

# 2006-07-24 tevex

poziome wyrobisko łączące jego strop ze spągiem