SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE adopcja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-14 tevex

1. akt prawny dotyczący uznania cudzego dziecka za własne; przysposobienie, usynowienie; adoptacja;
2. przyjęcie obcego prawa za prawo obowiązujące w danym kraju;
3. dawniej: przyjęcie do rodu szlacheckiego

# 2005-06-11 koalar

1. akt prawny dotyczący uznania cudzego dziecka za własne; przysposobienie, usynowienie;
2. przyjęcie obcego prawa za prawo obowiązujące w danym kraju;
3. dawniej: przyjęcie do rodu szlacheckiego

# 2005-05-10 micking

przyjęcie osoby obcej do rodziny i ustanowienie, w drodze orzeczenia sądowego, takich stosunków prawnych, jakie zachodzą między rodzicami i dziećmi