SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

adopcja

dopuszczalne w grach (i)

adopcja

1. akt prawny dotyczący uznania cudzego dziecka za własne; przysposobienie, usynowienie; adoptacja;
2. przyjęcie obcego prawa za prawo obowiązujące w danym kraju;
3. dawniej: przyjęcie do rodu szlacheckiego


KOMENTARZE

(brak)