SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Ariowie r

# 2006-12-17 greenpoint

prehistoryczny lud, od którego wywodzą się Irańczycy i mieszkańcy północnych Indii, posługujący się w mowie dialektami indoeuropejskimi; Arjowie