SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ariowie

niedopuszczalne w grach (i)

Ariowie

prehistoryczny lud, od którego wywodzą się Irańczycy i mieszkańcy północnych Indii, posługujący się w mowie dialektami indoeuropejskimi; Arjowie

-

Ariowie

niedopuszczalne w grach (i)

Aria

członek starożytnych koczowniczych plemion pasterskich, mówiących dialektami indoeuropejskimi, uznawanych dawniej za przodków wszystkich ludów indoeuropejskich; Arja


KOMENTARZE

(brak)