SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, war NOTs

# 2012-04-18 tevex

1. jednostka mocy elektrycznej biernej (1 war = 1 wat), legalna, nienależąca do układu SI; var;
2. ilość substancji z jednego warzenia

# 2007-03-05 koalar

jednostka mocy elektrycznej biernej (1 war = 1 wat), legalna, nienależąca do układu SI; var