SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, on

# 2007-03-08 greenpoint

zaimek wskazujący, dawniej bardzo powszechny, dziś używany zwykle w stylu podniosłym (np. Deszcz z rzadka tylko padał onego roku. Onej zimy skończyli budowę domu.); ten