SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kodować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-19 greenpoint

1. przetwarzać informacje na kod; szyfrować
2. oznaczać coś umownymi znakami