SJP
SŁOWNIK SJP

X

kodować

dopuszczalne w grach (i)

kodować

1. przetwarzać informacje na kod; szyfrować
2. oznaczać coś umownymi znakami


KOMENTARZE:

(brak)