SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, krew AMZ

# 2006-02-09 djkoalar

1. płynna tkanka pełniąca u kręgowców wiele ważnych ról, m.in. transport tlenu, dwutlenku węgla i innych substancji, funkcje obronne;
2. żywy temperament;
3. pokrewieństwo; ludzie spokrewnieni