SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, mapa MNn

# 2004-11-25 greenpoint

obraz powierzchni czegoś (zwykle Ziemi, nieba) przedstawiony w odpowiedniej skali za pomocą ustalonych znaków; także innego rodzaju przedstawienie graficzne, jak np. mapa genetyczna, mapa percepcji itd.