SJP
SŁOWNIK SJP

X

mapa

dopuszczalne w grach (i)

mapa

obraz powierzchni czegoś (zwykle Ziemi, nieba) przedstawiony w odpowiedniej skali za pomocą ustalonych znaków; także innego rodzaju przedstawienie graficzne, jak np. mapa genetyczna, mapa percepcji itd.


KOMENTARZE:

(brak)