SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, mir NQTs

# 2012-08-14 tevex

1. książkowo: duże uznanie, szacunek, poważanie; respekt, rewerencja, estyma;
2. dawniej: zgoda, pokój;
3. od początku XX wieku w Rosji:
a) terytorialna wspólnota społeczna, pozostałość wspólnoty rodowej;
b) wspólnota sąsiedzka, wiejska lub grodowa;
4. w dawnym prawie polskim: nadzwyczajna ochrona przyznawana osobom (np. duchownym, kupcom) lub określonym miejscom (np. dworom królewskim, kościołom); ręka pańska

# 2005-04-17 greenpoint

1. poważanie, szacunek
2. wspólnota terytorialna u Słowian wschodnich
3. (inaczej "ręka pańska") w dawnym prawie szczególna ochrona monarchy dla osób lub miejsc, której naruszenie pociągało m.in. wysoką karę na rzecz władcy