SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, nazwa MNn

# 2007-08-17 artur00019

wyraz lub kilka wyrazów oznaczających kogoś lub coś