SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, pole UV

# 2016-06-27 tevex

1. teren przeznaczony pod uprawę; ziemia uprawna;
2. teren, obszar przeznaczony na coś;
3. wyodrębniona w jakiś sposób powierzchnia czegoś lub jej część;
4. powierzchnia danej figury wyrażona liczbą w jednostkach kwadratowych;
5. przenośnie:
a) dziedzina, zakres czegoś;
b) możliwość jakiegoś działania;
6. potocznie:
a) boisko piłkarskie;
b) polowanie;
7. regionalnie: dwór, podwórko

# 2016-06-27 tevex

1. teren przeznaczony pod uprawę; ziemia uprawna;
2. teren, obszar przeznaczony na coś;
3. wyodrębniona w jakiś sposób powierzchnia czegoś lub jej część;
4. powierzchnia danej figury wyrażona liczbą w jednostkach kwadratowych;
5. przenośnie:
a) dziedzina, zakres czegoś;
b) możliwość jakiegoś działania;
6. potocznie:
a) boisko piłkarskie;
b) polowanie

# 2009-04-24 meg

1. teren przeznaczony pod uprawę;
2. powierzchnia danej figury wyrażona liczbą;
3. dziedzina, zakres czegoś

# 2009-04-24 quahu

1. część zajmowana przez kogoś lub coś
2. miejsce na którym uprawia się rośliny

# 2005-05-24 micking

część zajmowana przez kogoś lub coś