SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sierociniec PSZz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-08-06 meg

dom dla sierot

# 2009-08-05 matematyczny

ośrodek przebywania nieletnich osób pozbawionych rodziców