SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE umowa MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-21 djkoalar

1. pisemne lub ustne porozumienie stron; ugoda;
2. dokument, w którym określone są prawa i obowiązki stron zainteresowanych

# 2006-05-04 ppianista

1. pisemne lub ustne porozumienie stron; ugoda;
2. dokument, w którym ukreślone są prawa i obowiązki stron zainteresowanych