SJP
SŁOWNIK SJP

X

umowa

dopuszczalne w grach (i)

umowa

1. pisemne lub ustne porozumienie stron; ugoda;
2. dokument, w którym określone są prawa i obowiązki stron zainteresowanych

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)