SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, abdukcja AMNn

# 2007-05-13 greenpoint

1. w fizjologii: odchylenie kończyny od osi ciała; odwodzenie;
2. u Arystotelesa: rozumowanie oparte na sylogizmie

# 2003-10-28 slumsydoboju

odchylenie kończyny od osi ciała