SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

abdukcja

dopuszczalne w grach (i)

abdukcja

1. w fizjologii: odchylenie kończyny od osi ciała; odwodzenie;
2. u Arystotelesa: rozumowanie oparte na sylogizmie


KOMENTARZE

kuramida # 2003-01-02

czsami to nie ma być obdukcja

mashroom # 2003-01-03

nie abdukcja jest to ruch kończyny polegający na odchyleniu jej od osi ciała

~gosc # 2003-02-22

abdukcja to nie jest badanie lekarskie ----- obdukcja

elutka # 2003-03-06

Mashroom niektórych ludzi wprawiasz w kompleksy :P

~gosc # 2003-05-05

Wzięcie
- Inaczej uprowadzenie bądź abdukcja. Nagła wizyta na pokładzie UFO, odbywająca się przy wyłączonej świadomości uprowadzanej osoby. Wzięcia rozpoczynają się zazwyczaj obserwacja jasnego światła, po czym następuje utrata świadomości i transport świadka na pokład UFO. Wzięcia wiążą się w znacznej większości przypadków z przeprowadzonymi w czasie ich trwania badaniami na uprowadzonych osobach. Badane jest cale ciało, ze znacznym ukierunkowaniem na głowę i jej narządy, brzuch i genitalia wziętej osoby. Najczęściej badanie kończy ie. pobieraniem nasienia od mężczyzn i komórek jajowych od kobiet, rzadziej odbyciem stosunku seksualnego z przedstawicielka Obcej rasy. Po tych czynnościach następuje z reguły implantacja oraz odtransportowanie wziętej osoby na miejsce uprowadzenia. Wzięcia osób maja z reguły miejsca w nocy, w czasie snu, w czasie dłuższych przejazdów samochodem bądź samotnych wypraw w odludne miejsca. Wzięcia wiążą się ze specyficznymi objawami w rodzaju syndromu spowolnionego czasu, syndromu zagubionego czasu, zaniku pamięci bądź pamięci ekranowej, późniejszej bezsenności i koszmarów, stałego zmęczenia, osłabienia oraz bólów głowy. W określeniu tego, co działo się z ofiara w czasie samego wzięcia pomocna jest hipnoza regresyjna.

~gosc # 2003-05-05

med. ruch kończyny polegający na odchyleniu jej od osi ciała; odwodzenie
<łac. abductio>
http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=13