SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, war NQTs

# 2012-04-18 tevex

1. wrzący, gotujący się płyn; ukrop, wrzątek;
2. wielkie gorąco; żar;
3. przenośnie: wrażenie gorąca odczuwane w jakiejś części ciała z powodu wstydu, lęku, podniecenia itp.;
4. przenośnie: gwałtowność, wielkie nasilenie czegoś

# 2004-07-18 misiu_w_kapeluszu

1. ilość produktu otrzymana jednorazowo w wyniku gotowania surowców lub półproduktów
2. wrzątek; ukrop