SJP
SŁOWNIK SJP

Ostatnie zmiany (2018-05-06)

DODANE:

wiejaczka
wiejadło
wiewidło

wiejaczce
wiejaczek
wiejaczkach
wiejaczkami
wiejaczką
wiejaczkę
wiejaczki
wiejaczko
wiejaczkom
wiejadeł
wiejadle
wiejadła
wiejadłach
wiejadłami
wiejadłem
wiejadłom
wiejadłu
wiewideł
wiewidle
wiewidła
wiewidłach
wiewidłami
wiewidłem
wiewidłom
wiewidłu