SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aporia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-06-29 streaker

trudność logiczna pozornie niedająca się przezwyciężyć (np. paradoksy starożytnych filozofów)

# 2005-03-25 misiu_w_kapeluszu

trudność logiczna pozornie nie dająca się przezwyciężyć (np. paradoksy starożytnych filozofów)